ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Γεννηθήκαμε μέσα από τις στάχτες της μεγαλύτερης εθνικής καταστροφής…

Ξεκινήσαμε από τα ματωμένα χώματα της Μικράς Ασίας με τα οράματα, τις αξίες και τα υψηλά ιδανικά μας…

Κρατήσαμε άσβεστη τη μνήμη και διασώσαμε τον πολιτισμό μας…

Είναι υποχρέωσή μας να μην ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία μας και να τιμάμε την προέλευση των προγόνων και ιδρυτών μας!